Wykaz prac 2017

WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU

ZAMAWIAJĄCY

RODZAJ WYKONANYCH PRAC

TERMIN

PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie prac montażowo – instalacyjnych

styczeń-luty 2017

DELFO POLSKA S.A Wykonanie oświetlenia magazynu wzorców

luty 2017

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. Adaptacja sieci elektrycznej

marzec 2017

PKP CARGO S.A Przegląd systemu monitoringu i kontrolingu

marzec 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Wykonanie instalacji zasilania linii HOT-FORMING

kwiecień 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Inwestycje związane z wykonaniem linii tłoczenia na gorąco – adaptacja instalacji elektrycznej obiektu

kwiecień-lipiec 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Modyfikacja instalacji pod potrzeby linni HP-sprężone powietrze- przełożenie instalacji sanitarnej

lipiec 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Wykonanie zasilań elektrycznych do gniazd zgrzewarek

sierpień 2017

 

 

ZPUE S.A.

Kompleksowy montaż instalacji elektrycznej zasilania pracy na  linii HOT-FORMING:

-Modernizacja rozdzielni SN

-Budowa stacji transformatorowej

-Montaż rozdzielnic

sierpień 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia hali

wrzesień 2017

ZPUE S.A. Instalacja zasilania linii HOT-FORMING

wrzesień 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Instalacje elektryczne związane z wykonaniem linii tłoczenia na gorąco

październik 2017

ZPUE S.A. Instalacja zasilania linii HOT-FORMING

październik-listopad 2017

LEBEX Wykonanie instalacji detekcji gazu Fiat Auto Poland w hali tłoczni i spawalni

listopad 2017

DP METAL PROCESSING Sp. z o.o. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia hali

grudzień 2017

ZPUE S.A. Instalacja zasilania linii HOT-FORMING

grudzień 2017