Wykaz prac 2014

WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZUT TYCHY W ROKU 2014

 

ZAMAWIAJĄCY

RODZAJ WYKONANYCH PRAC

TERMIN

DELFO Polska S.A.

Wykonanie stanowisk kontrolnych do odbioru jakościowego wytłoczek.

Wykonanie oświetlenia stanowiska odbioru wytłoczek

Styczeń–Marzec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wymiana Rozdzielni RG i Transformatora

Styczeń – Luty 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie stanowiska kontrolnego

Luty 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie wygrodzenia strefy dopalacza

Luty 2014

KELVIN Sp. z o. o.

Wentylacje i architektura komór ciepłowniczych DTŚ Gliwice

Styczeń – Luty 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie śluzy – bramy nr 5 Tłocznia

Styczeń – Luty 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji elektrycznej do zgrzewarki hala nr 3

Luty-Marzec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji elektrycznej do prasy 600T i do robotów FANUK

Luty-Marzec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza do prasy 600 T na hali nr 2

Luty-Marzec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji wody chłodzącej do zgrzewarki na hali nr 3

Marzec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu zgrzewarek na Hali nr 3

Marzec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu zgrzewarki

Kwiecień 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie stanowiska kontrolnego wytłoczek

Kwiecień 2014

DELFO Polska S.A.

Modyfikacja oświetlenia strefy odbioru wytłoczek

Kwiecień-Maj 2014

GESTIN Polska Sp. z o.o

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej do ob. 32 Fiat Auto Poland w Tychach

Maj 2014

American Heart of Poland S.A

Modernizacja X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej PAKS w Tychach

Maj-Lipiec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wymiana rurociągu p.poż na hali nr 1

Maj 2014

Gmina Lędziny

Adaptacja budynku MKS na przedszkole etap III

Maj-Sierpień 2014

Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Budowa garaży na samochody ciężarowe wraz ze stanowiskiem do mycia pojazdów

Czerwiec-Październik 2014

DELFO Polska S.A.

Wymiana oświetlenia punktu napraw tłoczników

Czerwiec 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie zasilania elektrycznego, wody, sprężonego powietrza stanowiska uszczelniacza

Czerwiec 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie i dostawa stołu odbiorczego dla linii pras

Czerwiec 2014

DELFO Polska S.A.

Wymiana oświetlenia awaryjnego podpiwniczenia

Czerwiec 2014

Pracownia Projektowa OMEGA – PROJEKT A.Cywiński, K.Baron Sp. J.

Montaż klimatyzatorów kasetonowych MCC

Czerwiec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Montaż zasilania elektrycznego prasy 400 T na hali nr 2

Czerwiec 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Montaż instalacji sprężonego powietrza do prasy 400 T na hali nr 3

Lipiec 2014

ALTERIS S. A.

Wykonanie sali zabiegowej angiografu wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Sierpień-Listopad 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Montaż aparatów grzewczo-wodnych

Sierpień 2014

DELFO Polska S.A.

Wykonanie instalacji odciągowej w obiekcie 5

Październik 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie zasilania elektrycznego szafy sterującej

Październik 2014

DIE-TECH Sp. z o.o.

Wykonanie zasilania elektrycznego 400V z rozdzielni głównej RG na hali nr 2 do rozwijarki przy prasie 400T Niagiara na hali nr 2

Październik 2014

DELFO Polska S.A.

Wymiana poszycie bramy szybkobieżnej – wiata obiektu „0”

Październik 2014

DP Metal Processing Sp. z o.

Naprawa bramy kolejowej ob. Nr 1

Październik 2014

DELFO Polska S.A.

Montaż oświetlenia LED w obiekcie Nr 1

Listopad 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Electrical Instalation (Instalacje elektryczne) D2XX

Listopad-Grudzień 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Remont przejścia tłocznia – namiot

Listopad-Grudzień 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Wykonanie przejazdu spawalnia – magazyn

Grudzień 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Remont instalacji ogrzewania – tłocznia

Grudzień 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Remont oświetlenia ewakuacyjnego – spawalnia

Grudzień 2014

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji wentylacji – projekt aluminium

Grudzień 2014